DECLARAŢIE  DE  CONFORMITATE  ŞI  GARANŢIE

Noi, SC EUROBEARINGS SRL, cu sediul în Braşov, str. Grigore Ureche nr. 16, RO 5037159, nr de înregistrare la RC J08/3579/1993, declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor HG nr 1022/2002, privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsele “RULMENŢI. ELEMENTE DE RULMENŢI” la care se referă această declaraţie, nu pun în pericol viaţa, sănătatea şi securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu următoarele documente: SR ISO 492/97, SR ISO 199/93, SR ISO 582/97, SR ISO 1132/80.

Se acordă termen de garanţie pentru conservare de 12 luni, dar nu mai mult de 18 luni de la data livrării, în următoarele condiţii:

  • Respectarea pentru toate produsele a prescripţiilor de montare, lubrifiere, transport, utilizare şi exploatare în conformitate cu normele în vigoare pentru produsul respectiv;
  • Îndeplinirea condiţiilor de depozitare, conservare, ambalare şi transport; Rulmenţii se depozitează numai în ambalajele originale, aşezate pe feţele frontale, în spaţii special amenajate, respectându-se condiţiile de mediu (umiditate 45÷60%, temperatură +15°C÷35°C). Rulmenţii trebuie feriţi de căldură excesivă, de umiditate, de orice fel de lovituri în timpul manipulării şi transportului.
  • Anunţarea în termen de 5 zile a anomaliilor de funcţionare, în condiţiile precizării condiţiilor de exploatare.
  • Încălzirea rulmenţilor se va face numai în baie de ulei la temperatura de maxim 110°C.

Rulmenţii montaţi pe autovehicule vor beneficia de garanţie numai dacă vor fi montaţi în service-uri auto specializate, acreditate RAR.

Următoarele condiţii conduc la scoaterea din garanţie a produsului:

  • nerespectarea condiţiilor de exploatare descrise în cataloage de specialitate aferente rulmenţilor;
  • modificări mecanice sau de altă natură, datorită alegerii eronate a produsului raportat la condiţiile de funcţionare prescrise;
  • utilizarea de piese consumabile confecţionate artizanal sau adaptate, altele decât cele recomandate (livrate) de producător;
  • nerespectarea normelor de depozitare, conservare, ambalare şi transport.

Intervenţiile în perioada de garanţie se efectuează numai la sediul furnizorului sau conform prevederilor contractuale.

Prezenta declaraţie de conformitate şi garanţie constituie atestarea legală a îndeplinirii condiţiilor de calitate de către produsul livrat, corespunzător aplicaţiei (scopului) pentru care a fost executat.

Factura cu conţinutul ei constituie contract acceptat de ambele părţi.

Până la achitarea integrală, marfa (produsul) este proprietatea SC EUROBEARINGS SRL.

La reclamaţia în termen de garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta: produsul, factura, declaraţia de garanţie şi conformitate.

Am luat cunoştinţă şi ne asumăm condiţiile de mai sus.

Certificat nr : 100308198   Certificatul de calitate poate fi DESCARCAT AICI