DE REŢINUT: Practica a dovedit că aproximativ 99% din cazurile de deteriorare prematură a rulmenţilor în exploatare se datoreaza nerespectării regulilor de depozitare, manipulare, transport şi montare a rulmenţilor.

O importanţă deosebită , în afară de alegerea judicioasă a rulmenţilor, o are depozitarea, manipularea, montarea şi întreţinerea corectă a rulmenţilor care reprezintă premisa pentru funcţionarea ireproşabilă a lagărelor de rulmenţi.

Generalitati

Rulmenţii se păstrează în ambalajul original până în momentul montării lor, în poziţie culcată, pentru evitarea deformării inelelor.

Evitaţi manipularea brutală a rulmenţilor!

Rulmenţii, în ambalajul original, conţin o substanţă anticorozivă cu efect pozitiv dacă depozitarea corespunde următoarelor condiţii:

 • Temperatura camerei 15 – 25˚ C.
 • Umiditatea relativă a aerului 60%. Dacă este mai mare, prezintă pericol de oxidare.
 • Nu depozitaţi rulmenţii pe „pardoseli reci” (pe bază de betoane), în apropierea pereţilor reci sau umezi, a conductelor de încălzire sau de apă.
 • Rulmenţii, chiar în ambalaj, nu se vor expune razelor solare.
 • Rulmenţii nu se vor depozita în aceeaşi încăpere cu chimicale cu acţiune corozivă (acizi, amoniac, clorură de calciu, etc.)

Pregatirea rulmentilor pentru montare

 • Convingeţi-vă că inscripţia de pe ambalaj corespunde cu simbolul prevăzut în documentaţie. Se va însuşi semnificaţia simbolurilor aplicate rulmenţilor din STAS 1679-75.
 • Se va studia cu atenţie construcţia lagărului, astfel ca montarea să se facă succesiv, fără dificultăţi.

Încălzirea rulmenţilor se va face în instalaţii adecvate, între 80-110˚C, maximum. Nu folosiţi flacăra pentru încălzirea rulmenţilor.

Rulmenţii etanşaţi cu garnituri de cauciuc RS şi 2RS precum şi rulmenţii protajaţi 2Z nu se supun operaţiilor de încălzire deoarece se degradează unsoarea şi garniturile din cauciuc.

Folosiţi la montare numai scule şi dispozitive adecvate fiecărui caz în parte. Ca regulă generală: forţa de presare necesară la montarea rulmentului nu trebuie să se transmită prin corpurile de rostogolire.

 • Conservantul cu care sunt trataţi rulmenţii din fabricaţie este compatibil cu orice fel de unsoare (ulei sau unsoare) fapt pentru care se interzice cu desăvârsire spălarea rulmenţilor proveniţi din ambalaj intact.
 • Nu se admit modificări ulterioare la rulmenţi: găuri de ungere, canale, degajări etc., deoarece se produc tensiuni suplimentare şi favorizează pătrunderea aşchiilor sau a prafului abraziv în rulment. Spălarea ulterioară este inutilă.
 • Locul (încăperea) unde se depozitează rulmenţii trebuie să fie uscat, lipsit de praf şi umezeală. Se interzice folosirea aerului comprimat.
 • Se controlează dimensional toate piesele care aparţin de lagăr. Nerespectarea toleranţelor, ovalităţii, conicităţii arborelui alezajului carcasei, planeităţii şi perpendicularităţii suprafeţelor de reazem, a calităţii suprafeţelor de aşezare, prevăzute în documentaţia tehnică, împiedică funcţionarea ireproşabilă a rulmentului şi în final conduc la compromiterea lagărului. Pentru fusări conice 1:12 (1:30) nu folosiţi rulmentul, drept calibru, ci scule adecvate.
 • Piesele conjugate rulmenţilor trebuie să fie perfect curate. Pentru ştergerea pieselor folosiţi numai pînză care nu lasă scame. Nu folosiţi lavete sau bumbac!
 • Suprafeţele care fac ajustaje cu rulmentul, se ung cu un strat foarte subţire de ulei înainte de montare.